Елегантна серия без рамка


S – ЕЛЕГАНТНА БАЗОВА Серия

Панелите  от S-ЕЛЕГАНТНА БАЗОВА  серия са предназначени за монтаж на стена. Тяхната топлинна мощност от  350W  до  660 W   отговаря на техническите стандарти за безопасност на монтаж на отоплителни панели на височина под 180 см от пода без термостат. Този стандарт определя, че в случай на монтаж на стена, температурата на повърхността на панела не […]

Виж повече...