Модели термодинамични слънчеви системи

ECO1 – система с един панел. Монтира се за отопление на помещения от 36 до 63 м3 или за БГВ – бойлер от 100 до 300л.
ECO2 – система с два панела. Монтира се за отопление на помещения от 50 до 90 м3 или за БГВ – бойлер от 200 до 500 л.
ECO4 до ECO40 се използват за отопление на помещения от 150 до 2000 м3 и за обеми вода от 1000 до 6000 л.

Броят на панелите зависи от обема на отопляваното помещение или количеството загрявана вода. За изчисленията им може да се обърнете към офиса ни.

Системите с един панел могат да се прилагат също и за ъпгрейд на климатици за получаване на по-висока стойност на КПД.

ECO1

Термодинамична слънчева система с един панел

 

ECO2

Термодинамична слънчева система с два панела

 

ECO4

Термодинамична слънчева система с 4 панела