ШУМОИЗОЛАЦИЯ – ИЗМЕРВАНИЯ И КОНСУЛТИРАНЕ

Измерванията, провеждани с умалената акустична камера, спомагат за предварителна оценка и изследване на подобрението на звукоизолационните свойства на строителните материали и комбинации на слоеве с научна цел, за търсене на най-голям ефект и приложение, за получаване на една първоначална картина на тенденциите и насока за по-нататъшно развитие.