Преимущества на термобоите

1. Принцип на действие
Представляват течни дисперсионни разтвори от чиста акрилна смола, съдържат около 50% керамични вакуумни микрокапсули и специални добавки. Положени по съответната технология като последен завършващ слой, след изсъхване формират дълготраен декоративен и изолационен слой със следните качества:
  • Формира се топла стенна повърхност.  В режим на отопление гарантира 3 – 4оС  по-висока температурана повърхностите в  сравнение с традиционните материали. Обработените с ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ ПОКРИТИЯ стени са топли при допир и не създават усещането за хлад в близост до тях;
  • Предотвратява се появата на кондензна влага и мухъл.  Антикондензните и противоплесенни свойства  имат траен характер и не намаляват с течение на времето. Физичната основа, на която се базират, премахва условията, причиняващи конденз и мухъл.  Обработват се засегнатите участъци, вкл. ивица от минимум 50 см около тях.

2. Енергоспестяващ ефект.  Малката разлика между температурите на покритата повърхност и прилежащия въздух обуславя ниска плътност на топлинния поток през съответната стена или таван, вследствие на което топлинните загуби през тях намаляват от 8 до 15%.

3. Продукти
  • за вътрешно приложение;
  • за външно приложение;
  • универсални.